Inspektor Ochrony Danych

Strona Główna » Inspektor Ochrony Danych

7 SIER 2018

Centrum Medyczne Ewa Burghard i Wspólnicy Spółka Jawna, niniejszym informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówce pełni p. Anna Walosińska.
Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w placówce należy zgłaszać do w/w osoby.
Adres korespondencyjny:
Data Protection Advisory Group sp. z o. o.
ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
adres poczty elektronicznej:
ojom@dpag.pl.
Tel. 664-982-600