Medycyna Pracy

W ramach Medycyny Pracy ofeujemy pełny zakres usług obejmujących wszystkie badania i konsultacje lekarzy specjalistów wymagane przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy.

Szanując czas naszych klientów organizujemy kompleksowe badania grupowe pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach. W skład zespołu Medycyny Pracy wchodzą lekarz medycyny pracy, lekarz neurolog, lekarz okulista, lekarz laryngolog, pielęgniarka.